DIPLOMA IN INSURANCE

UNIVERSITY COURSES

MPU 21022 Penghayatan Etika dan Peradaban
MPU 23012 Akidah & Akhlak
MPU 23022 Moral & Etika I (Pelajar Bukan Islam)
MPU 23032 Fiqh Ibadat
MPU 23042 Perbandingan Agama I (Pelajar Bukan Islam)
MPU 23052 Tajwid al-Quran
MPU 23062 Etiket Sosial & Penampilan Diri
PBD 10102 Fundamental English I
PBD 10202 Fundamental English Ii

FACULTY CORE COURSES

ACD 10103 Financial Accounting I (Non- DIA)
ACD 10403 Financial Accounting II (Non- DIA)
ACD 20503 Management Accounting (Non- DIA)
ECD 10103 Microeconomics
ECD 10203 Macroeconomics
FBD 10103 Legal Aspects of Business
FBK 10103 Introduction to Finance
MSD 10103 Fundamentals of Business
MSD 10203 Business Mathematics I
MSD 10303 Business Communication
MSD 10403 Islamic Business Ethics
MSD 10503 Business Mathematics II
MSD 10603 Fundamentals of Information Technology
MSD 10702 Office Management
MSD 20803 Management of Organization
MSD 20903 Business Statistics
MSM 21003 Principles of Marketing and Selling

specialization courses

FBI 20203 Insurance of Transportation
FBI 20303 Property and Pecuniary Insurance
FBI 20403 Insurance of Lialibility
FBI 20503 Risk Management
FBI 20603 Life and Health Insurance
FBI 20703 Law Relating to Insurance
FBK 20103 Islamic Financial Market and Institutions

duration

2 years (4 normal semesters dan 2 short semesters) (FULL TIME)

ENTRY REQUIREMENTS

1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C mata pelajaran berikut pada peringkat SPM:
 Mathematics
 Bahasa Inggeris

DAN

2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C SATU (1) daripada mata pelajaran berikut pada peringkat SPM:
 Pendidikan Islam
 Pendidikan Syariah Islamiah
 Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
 Tasawwur Islam
 Bahasa Arab
 Usul Al-Din
 Al-Syariah
 Manahij Al-Ulum Al-Islamiah
 Al-Adab Wa Al-Balaghah
 Hifz Al-Quran
 Maharat Al-Quran

DAN

3. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C SATU(1) daripada mata pelajaran berikut pada peringkat SPM
 Prinsip Perakaunan
 Ekonomi
 Perniagaan
 Science
 Additional Science
 Physics
 Chemistry
 Biology

**Mata pelajaran adalah mengikut senarai mata pelajaran Sijil Pelajaran Malaysia (2019) yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia.