bachelor IN risk management and Takaful

UNIVERSITY COURSES

MPU 31072 Penghayatan Etika dan Peradaban
MPU 32092 Asas Pembudayaan Keusahawanan
MPU 33012 Ilmu Wahyu dan Sains (Pelajar Islam)
MPU 33022 Moral dan Etika II (Pelajar Bukan Islam)
MPU 33032 Ilmu wahyu dan Kemasyarakatan (Pelajar Islam)
MPU 33042 PerbandinganAgama II (Pelajar bukan Islam)
MPU31062 Falsafah dan Isu Semasa
PBI 10102 English for Communication I
PBI 10202 English for Communication II
Kursus Elektif Luar Fakulti (Dialek)
Ko-Kurikulum

FACULTY CORE COURSES

ACB 10103 Business Accounting
ACB 10203 Management Accounting
ECS 10403 Islamic Economics
ECS10103 Principles of Economics
FBF 20903 Fiqh Muamalat
FBF10103 Financial Management
FBR 20203 Entreprise Risk Management
FBR 30103 Occupational and Health Management
FBR 30203 Risk Modelling, Assessment and Management
FBR 30303 Corporate Governance and Risk
FBR 30403 General and Liability Insurance
FBR 30503 Financial Risk Management
FBR 40103 Law of Insurance and Takaful
FBR 40203 Family and Health Takaful
FBR 40303 Seminar of Risk and Control
FBR 40412 Industrial Training

FBR20103 Introduction to Risk Management and Takaful
FBS10103 Commercial Law
MSS 11503 Computer Application in Management
MSS 12503 Entreprenuership and SMEs Management
MSS 21703 Human Capital
MSS 21903 Business Statistics
MSS 22103 Business Research Methodology
MSS 32403 Strategic Management
MSS11103 Business Mathematics
MSS11203 Business Communication
MSS11303 Organization Management
MSS11403 Principles of Marketing and Selling
MSS11603 Business Ethics
MSS21803 Organizational Behaviour
MSS22003 International Business
MSS22203 Human Resource Management
MSS22303 Service Marketing

duration

3  1/2 years (6 normal semesters and 1 short semester) (FULL TIME)

ENTRY REQUIREMENTS

STPM

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C DUA (2) daripada mata pelajaran berikut pada peringkat STPM:
Pengajian Perniagaan, Ekonomi, Perakaunan, Bahasa Melayu, Kesusasteraan Melayu Komunikatif

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C mata pelajaran berikut pada peringkat SPM:
∎Mathematics, Additional Mathematics
∎Pendidikan Syariah Islamiah, Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah, Pendidikan Islam, Bahasa Arab, Tasawwur Islam, Hifz Al-Quran, Maharat Al-Quran, Usul Al-Din, Al- Syariah, Manahij Al-Ulum Al-Islamiah, Al-Adab Wa Al-Balaghah, Pendidikan Moral
∎ Prinsip Perakaunan, Ekonomi, Perniagaan, Science, Additional Science, Physics, Chemistry, Biology
∎ Bahasa Inggeris

DAN

Mendapat sekurang- kurangnya MUET Tahap 2 (BAND 2)


MATRIKULASI/ASASI

Mendapat sekurang- kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Matrikulasi/Asasi

DAN

Mendapat sekurang- kurangnya Gred C mata pelajaran pengkhususan pada peringkat Matrikulasi/Asasi

DAN

Mendapat sekurang- kurangnya Gred C mata pelajaran berikut pada peringkat SPM:
∎Mathematics, Additional Mathematics
∎Pendidikan Syariah Islamiah, Pendidikan Al-Quran dan Al- Sunnah, Pendidikan Islam, Bahasa Arab, Tasawwur Islam, Hifz Al-Quran, Maharat Al- Quran, Usul Al-Din, Al- Syariah, Manahij Al-Ulum Al- Islamiah, Al-Adab Wa Al- Balaghah, Pendidikan Moral
∎Prinsip Perakaunan, Ekonomi, Perniagaan, Science, Additional Science, Physics, Chemistry, Biology
∎Bahasa Inggeris

DAN

Mendapat sekurang- kurangnya MUET Tahap 2 (BAND 2)


DIPLOMA

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Diploma dalam bidang Muamalat, Kewangan Islam atau Pentadbiran Islam

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C mata pelajaran berikut pada peringkat SPM:
∎Mathematics, Additional Mathematics
∎Pendidikan Syariah Islamiah, Pendidikan Al-Quran dan Al- Sunnah, Pendidikan Islam, Bahasa Arab, Tasawwur Islam, Hifz Al-Quran, Maharat Al- Quran, Usul Al-Din, Al-Syariah, Manahij Al-Ulum Al-Islamiah, Al-Adab Wa Al-Balaghah, Pendidikan Moral
∎Prinsip Perakaunan, Ekonomi, Perniagaan, Science, Additional Science, Physics, Chemistry, Biology
∎Bahasa Inggeris

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya MUET Tahap 2 (BAND 2)


STAM

Mendapat sekurang- kurangnya pangkat Jayyid pada peringkat STAM

DAN

Mendapat sekurang- kurangnya Gred C dalam mata pelajaran berikut pada peringkat SPM:
∎Mathematics, Additional Mathematics
∎Pendidikan Syariah Islamiah, Pendidikan Al-Quran dan Al- Sunnah, Pendidikan Islam, Bahasa Arab, Tasawwur Islam, Hifz Al-Quran, Maharat Al-Quran, Usul Al- Din, Al-Syariah, Manahij Al- Ulum Al-Islamiah, Al-Adab Wa Al-Balaghah
∎Prinsip Perakaunan, Ekonomi, Perniagaan, Science, Additional Science, Biology, Chemistry, Physics
∎Bahasa Inggeris

DAN

Mendapat sekurang- kurangnya MUET Tahap 2 (BAND 2)