bachelor IN islamic wealth management

UNIVERSITY COURSES

BKI 10302 Kajian Dialek Melayu
BKI 10402 Bahasa dan Minda Melayu
MPU 31062 Falsafah dan Isu Semasa
MPU 31072 Penghayatan Etika dan Peradaban
MPU 32092 Asas Pembudayaan Keusahawanan
MPU 33012/ Ilmu Wahyu dan Sains (Pelajar Islam)
MPU 33022 Moral dan Etika II (Pelajar Bukan Islam)
MPU 33032/ Ilmu Wahyu dan Kemasyarakatan (Pelajar Islam)
MPU 33042 Perbandingan Agama II (Pelajar Bukan Islam)
PBI 10102 English for Communication 1
PBI 10202 English for Communication II
Bahasa Asing
Ko-Kurikulum

FACULTY CORE COURSES

ACB 10103 Business Accounting
ACB 10203 Management Accounting
ACB 32403 Tax Planning for Individuals, Partnerships and Zakat
ACB 32503 Tax Planning for Companies,Investments and Zakat
ECS 10103 Principles of Economics
ECS 10403 Islamic Economics
FBF 10103 Financial Management
FBF 10203 Risk Management*
FBF 20203 Shariah Aspects of Business and Finance*
FBF 20303 Usul Fiqh
FBF 20403 Islamic Credit Management
FBF 20703 Shariah Rules in Financial Transactions
FBF 20803 Qawaid Fiqhhiyyah
FBF 20903 Fiqh Muamalat
FBF 30103 Advanced Fiqh Muamalat *
FBS 10103 Commercial Law
FBW 10103 Fundamentals of Islamic Wealth Management
FBW 20203 Takaful in Wealth Management Planning
FBW 20303 Islamic Wealth Management and Financial Institutions
FBW 30403 Shariah Compliant Investment Management
FBW 30603 Shariah Financial and Estate Planning
FBW 30703 Retirement Planning and Management
FBW 30803 Seminar in Islamic Wealth Management @ Project Paper
MSS 11103 Business Mathematics
MSS 11203 Business Communication
MSS 11303 Organization Management
MSS 11403 Principles of Marketing and Selling*
MSS 11503 Computer Application in Management*
MSS 11603 Business Ethics*
MSS 12503 Entreprenuership and SMEs Management*
MSS 21803 Organization Behaviour
MSS 21903 Business Statistics
MSS 22003 International Business*
MSS 22103 Business Research Methodology
MSS 22203 Human Resourse Management
MSS 22303 Service Marketing
MSS 32403 Strategic Management*
MSS 32906 Industrial Training

duration

3  years (6 semesters) (FULL TIME)

ENTRY REQUIREMENTS

STPM

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 pada peringkat STPM

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C DUA (2) daripada mata pelajaran berikut pada peringkat STPM:
∎Pengajian Perniagaan, Ekonomi, Perakaunan
∎Bahasa Melayu, Kesusasteraan Melayu Komunikatif

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C mata pelajaran berikut pada peringkat SPM:
∎Pendidikan Syariah Islamiah, Pendidikan Al- Quran dan Al-Sunnah, Pendidikan Islam, Bahasa Arab, Tasawwur Islam, Hifz Al-Quran, Maharat Al- Quran, Usul Al-Din, Al- Syariah, Manahij Al-Ulum Al-Islamiah, Al-Adab Wa Al-Balaghah, Pendidikan Moral
∎Mathematics, Additional Mathematics
∎Prinsip Perakaunan, Ekonomi, Perniagaan, Science, Additional Science, Biology, Chemistry, Physics, Bahasa Inggeris

DAN

Mendapat sekurang- kurangnya MUET Tahap 2 (BAND 2)


MATRIKULASI/ASASI

Mendapat sekurang- kurangnya PNGK 2.00 pada peringkat Matrikulasi/Asasi

DAN

Mendapat sekurang- kurangnya Gred C mata pelajaran pengkhususan pada peringkat Matrikulasi/Asasi

DAN

Mendapat sekurang- kurangnya Gred C mata pelajaran berikut pada peringkat SPM:
∎Pendidikan Syariah Islamiah, Pendidikan Al- Quran dan Al-Sunnah, Pendidikan Islam, Bahasa Arab, Tasawwur Islam, Hifz Al-Quran, Maharat Al- Quran, Usul Al-Din, Al- Syariah, Manahij Al-Ulum Al-Islamiah, Al-Adab Wa Al-Balaghah, Pendidikan Moral
∎Mathematics, Additional Mathematics
∎Prinsip Perakaunan, Ekonomi, Perniagaan, Science, Additional Science, Biology, Chemistry, Physics
∎Bahasa Inggeris

DAN

Mendapat sekurang- kurangnya MUET Tahap 2 (BAND 2)


DIPLOMA

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Diploma dalam bidang Muamalat, Kewangan Islam atau Pentadbiran Islam

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C mata pelajaran berikut pada peringkat SPM:
∎Pendidikan Syariah Islamiah, Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah, Pendidikan Islam, Bahasa Arab, Tasawwur Islam, Hifz Al- Quran, Maharat Al-Quran, Usul Al-Din, Al-Syariah, Manahij Al-Ulum Al-Islamiah, Al-Adab Wa Al-Balaghah, Pendidikan Moral
∎Mathematics, Additional Mathematics
∎Prinsip Perakaunan, Ekonomi, Perniagaan, Science, Additional Science, Biology, Chemistry, Physics
∎Bahasa Inggeris

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya MUET Tahap 2 (BAND 2)


STAM

Mendapat sekurang- kurangnya pangkat Jayyid pada peringkat STAM

DAN

Mendapat sekurang- kurangnya Gred C dalam mata pelajaran berikut pada peringkat SPM:
∎Pendidikan Syariah Islamiah, Pendidikan Al-Quran dan Al- Sunnah, Pendidikan Islam, Bahasa Arab, Tasawwur Islam, Hifz Al-Quran, Maharat Al- Quran, Usul Al-Din, Al-Syariah, Manahij Al-Ulum Al-Islamiah, Al-Adab Wa Al-Balaghah
∎ Mathematics, Additional Mathematics
∎Prinsip Perakaunan, Ekonomi, Perniagaan, Science, Additional Science, Biology, Chemistry, Physics
∎Bahasa Inggeris

DAN

Mendapat sekurang- kurangnya MUET Tahap 2 (BAND 2)