bachelor IN islamic finance

UNIVERSITY COURSES

MPU 31072 Penghatayatan Etika dan Peradaban
MPU 32092 Asas Pembudayaan Keusahawanan
MPU 33032 / Ilmu Wahyu dan Kemasyarakatan (Pelajar Islam) /
MPU 33042 Perbandingan Agama II (Pelajar Bukan Islam)
MPU 31062 Falsafah dan Isu Semasa
MPU 33012/ Ilmu Wahyu dan Sains (pelajar Islam)/
MPU 33022 Moral & Etika II (pelajar bukan Islam)
Kokurikulum

FACULTY CORE COURSES

ACB 10103 Business Accounting
ACB 10203 Management Accounting
ECS 10303 Macroeconomics
ECS 10403 Islamic Economics
ECS10203 Microeconomics
FBF 10103 Financial Management
FBF 10203 Risk Management
FBF 20103 Advanced Financial Management
FBF 20203 Shariah Aspects of Business and Finance
FBF 20303 Usul Fiqh
FBF 20403 Islamic Credit Management
FBF 20503 Wealth Planning and Management
FBF 20603 Islamic Capital Market
FBF 20903 Fiqh Muamalat
FBF 30103 Advanced Fiqh Muamalat
FBF 30403 Deposit and Financing Operation of Islamic Banks
FBF 30503 Islamic Financial Institutions and Market
FBF 30603 Elective (Seminar In Islamic Finance @ Academic Projects)
FBF 30703 International Finance
FBS 10103 Commercial Law
MSS 11403 Principles of Marketing and Selling
MSS 11503 Computer Application in Management
MSS 11603 Business Ethics
MSS 22103 Business Research Methodology
MSS 22203 Human Resource Management
MSS 32403 Strategic Management
MSS 11103 Elective (Business Mathematics)
MSS 11203 Business Communication
MSS 11303 Organization Management
MSS 12503 Entreprenuership and SMEs Management
MSS 21803 Organizational Behaviour
MSS 21903 Elective (Business Statistics)
MSS 22003 International Business
MSS 32806 Industrial Training
PBI 10102 English Communication I
PBI 10202 English Communication II

duration

3 1/2 years (6 normal semesters dan 1 short semester of industrial training) (FULL TIME)

ENTRY REQUIREMENTS

STPM

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat STPM

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C DUA (2) daripada mata pelajaran berikut pada peringkat STPM:
∎Pengajian Perniagaan, Ekonomi, Perakaunan
∎Bahasa Melayu, Kesusasteraan Melayu Komunikatif

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C mata pelajaran berikut pada peringkat SPM:
∎Pendidikan Syariah Islamiah, Pendidikan Al- Quran dan Al-Sunnah, Pendidikan Islam, Bahasa Arab, Tasawwur Islam, Hifz Al-Quran, Maharat Al- Quran, Usul Al-Din, Al- Syariah, Manahij Al-Ulum Al-Islamiah, Al-Adab Wa Al-Balaghah, Pendidikan Moral
∎Mathematics, Additional Mathematics
∎Bahasa Inggeris
∎Prinsip Perakaunan, Ekonomi, Perniagaan, Science, Additional Science, Physics, Chemistry, Biology

DAN

Mendapat sekurang- kurangnya MUET Tahap 2 (BAND 2)


MATRIKULASI/ASASI

Mendapat sekurang- kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Matrikulasi, Asasi

DAN

Mendapat sekurang- kurangnya Gred C mata pelajaran pengkhususan pada peringkat Matrikulasi, Asasi

DAN

Mendapat sekurang- kurangnya Gred C mata pelajaran berikut pada peringkat SPM:
∎Pendidikan Syariah Islamiah, Pendidikan Al- Quran dan Al-Sunnah, Pendidikan Islam, Bahasa Arab, Tasawwur Islam, Hifz Al-Quran, Maharat Al- Quran, Usul Al-Din, Al- Syariah, Manahij Al-Ulum Al-Islamiah, Al-Adab Wa Al-Balaghah, Pendidikan Moral
∎Mathematics, Additional Mathematics
∎Bahasa Inggeris
∎Prinsip Perakaunan, Ekonomi, Perniagaan, Science, Additional Science, Physics, Chemistry, Biology

DAN

Mendapat sekurang- kurangnya MUET Tahap 2 (BAND 2)

 

DIPLOMA

Mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada peringkat Diploma dalam bidang Perakaunan, Perniagaan, Pengurusan atau Pentadbiran

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C mata pelajaran berikut pada peringkat SPM
∎Pendidikan Syariah Islamiah, Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah, Pendidikan Islam, Bahasa Arab, Tasawwur Islam, Hifz Al- Quran, Maharat Al-Quran, Usul Al-Din, Al-Syariah, Manahij Al-Ulum Al-Islamiah, Al-Adab Wa Al- Balaghah, Pendidikan Moral
∎Mathematics, Additional Mathematics
∎Bahasa Inggeris, Prinsip Perakaunan, Ekonomi, Perniagaan, Science, Additional Science, Physics, Chemistry, Biology

DAN

Mendapat sekurang-kurangnya MUET Tahap 2 (BAND 2)

STAM

Mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid pada peringkat STAM

DAN

Mendapat sekurang- kurangnya Gred C dalam mata pelajaran berikut pada peringkat SPM
∎Pendidikan Syariah Islamiah, Pendidikan Al-Quran dan Al- Sunnah, Pendidikan Islam, Tasawwur Islam, Hifz Al-Quran, Maharat Al-Quran, Usul Al-Din, Al-Syariah, Manahij Al-Ulum Al- Islamiah, Al-Adab Wa Al-Balaghah, Bahasa Arab
∎ Mathematics, Additional Mathematics
∎Prinsip Perakaunan, Ekonomi, Perniagaan, Science, Additional Science, Biology, Chemistry, Physics
∎Bahasa Inggeris

DAN

Mendapat sekurang- kurangnya MUET Tahap 2 (BAND 2)