Profil Staf FPP

ZELHUDA SHAMSUDDIN, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

Jawatan Pentadbiran di FPP

Penyelaras

Pusat Pengajian Kewangan Dan Perbankan

Kepakaran | Pengkhususan

finance