Profil Staf FPP

WAN NORHAYATE WAN DAUD, DBA

PROFESOR MADYA

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

Jawatan Pentadbiran di FPP

Tiada

Fakulti Perniagaan dan Pengurusan

Kepakaran | Pengkhususan

insurance, risk management