Profil Staf FPP

SALMAN LAMBAK

PENSYARAH UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

Jawatan Pentadbiran di FPP

Timbalan Pengarah

Pusat Pembangunan Holistik Pelajar

Kepakaran | Pengkhususan

risk management, takaful & insurance