Profil Staf FPP

ROSLIDA ABDUL RAZAK

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

Jawatan Pentadbiran di FPP

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

risk management, takaful & insurance