Profil Staf FPP

NORIZAN REMLI, PhD

PENSYARAH UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

Jawatan Pentadbiran di FPP

Ketua Pusat Pengajian

Pusat Pengajian Kewangan Dan Perbankan

Kepakaran | Pengkhususan

finance, insurance