Profil Staf FPP

NIK HAZIMI MOHAMMED FOZIAH, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

Jawatan Pentadbiran di FPP

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

financial mathematics, Islamic Wealth Management