Profil Staf FPP

MUHAMMAD SHAHRUL IFWAT ISHAK, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

Jawatan Pentadbiran di FPP

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

Islamic Jurisprudence, islamic finance