Profil Staf FPP

MOHD SHUKRI JUSOH, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

Jawatan Pentadbiran di FPP

Timbalan Dekan

Hal Ehwal Pelajar & Alumni

Kepakaran | Pengkhususan

islamic finance