Profil Staf FPP

MOHD SADAD MAHMUD, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

Jawatan Pentadbiran di FPP

Timbalan Pengarah

Pusat Pengurusan Penjanaan Pendapatan, Pelaburan & Jaringan Industri

Kepakaran | Pengkhususan

Comparative Law, islamic finance