Profil Staf FPP

FARAH AMALINA MD NAWI

PENSYARAH UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Cuti Belajar

Jawatan Pentadbiran di FPP

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

islamic finance