Profil Staf FPP

DALFIZA MOHD YUSOF

PENSYARAH UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Cuti Belajar

Jawatan Pentadbiran di FPP

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

finance, islamic finance