pengurusan tertinggi fpp

~Disusun Mengikut Hierarki Jawatan~

Dekan

Profesor Madya Dr. Ahmad Azrin Adnan

Timbalan Dekan
[Akademik & Siswazah]

Dr. Wan Amalina Wan Abdullah @ Wan Muda

Timbalan Dekan
[Penyelidikan & Pembangunan]

Dr. Noor Aina Amirah Mohd Noor

Timbalan Dekan
[Hal Ehwal Pelajar]

Dr. Mohd Shukri Jusoh

Ketua Pusat Pengajian
[ Sains Pengurusan ]

Dr. Mohamad Zulkifli Abdul Rahim

Ketua Pusat Pengajian
[ Kewangan & Perbankan ]

Dr. Norizan Remli

Ketua Pusat Pengajian
[ Perakaunan ]

Dr. Safrul Izani Mohd Salleh

Penyelaras
[ Jaminan Kualiti & E-Pembelajaran ]

Dr. Wan Anisah Endut

Noryati Yaakub

Penyelaras
[ Data & Latihan Industri ]

Noryati Yaakub

Penyelaras
[ Program Siswazah ]

Dr. Yusnita Yusof

Penolong Pendaftar

Puan Zaida Farhana Mohd Shaladdin

Penolong Pendaftar

Encik Wan Rohafiz Wan Endut