Profil Staf FPP

ZUNAIDAH SULONG, DBA

PROFESOR MADYA

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

  • zunaidah
  • 09-6688253

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

finance