Profil Staf FPP

ZUNAIDAH SULONG, DBA

PROFESOR MADYA

Jabatan: Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

  • zunaidah
  • 09-6688253

Jawatan Pentadbiran di FPP

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

kemaskini