Profil Staf FPP

ZAHARAH SALWATI BABA

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Perakaunan

Status: Aktif

  • zaharahsalwati
  • 09-6688286

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

accounting