Profil Staf FPP

YUSNITA YUSOF, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Sains Pengurusan

Status: Aktif

  • yusnitayusof
  • 09-6688292

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Penyelaras

Pengurusan Siswazah Fakulti

Kepakaran | Pengkhususan

management