Profil Staf FPP

WAN MOHAMAD ASYRAF WAN AFTHANORHAN, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Sains Pengurusan

Status: Aktif

  • asyrafafthanorhan
  • 09-6688482

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

Statistics