Profil Staf FPP

SURAYA MAHMOOD, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Sains Pengurusan

Status: Aktif

  • surayamahmood
  • 09-6688241

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

economics