Profil Staf FPP

SITI MARIANA TALIYANG @ ALIAS

PENSYARAH UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Perakaunan

Status: Aktif

  • sitimariana
  • 09-6688373

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

financial reporting