Profil Staf FPP

SAFRUL IZANI MOHD SALLEH, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Perakaunan

Status: Aktif

  • safrulizani
  • 09-6688240

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Ketua Pusat Pengajian

Pusat Pengajian Perakaunan

Kepakaran | Pengkhususan

agricultural accounting