Profil Staf FPP

ROSMARIA JAFFAR @ HARUN

PENSYARAH UNIVERSITI

Jabatan: Perakaunan

Status: Aktif

  • rosmaria
  • 09-6688244

Jawatan Pentadbiran di FPP

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

kemaskini