Profil Staf FPP

RASHIDAH MOHAMAD IBRAHIM, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

  • rashidahmi
  • 09-6688258

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

banking, management