Profil Staf FPP

NORSIAH AHMAD, PhD

PROFESOR

Pusat Pengajian : Perakaunan

Status: Aktif

  • norsiah
  • 09-6688221

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

corporate governance, taxation