Profil Staf FPP

NORSIAH AHMAD, PhD

PROFESOR

Jabatan: Perakaunan

Status: Aktif

  • norsiah
  • 09-6688221

Jawatan Pentadbiran di FPP

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

accounting, taxation