Profil Staf FPP

NORHILMI MUHAMMAD, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Sains Pengurusan

Status: Aktif

  • norhilmimd
  • 09-6688238

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

management