Profil Staf FPP

NORHAYATI ABDULLAH

PENSYARAH UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Perakaunan

Status: Aktif

  • norhayati
  • 09-6688241

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Penyelaras

Pusat Pengajian Perakaunan

Kepakaran | Pengkhususan

accounting