Profil Staf FPP

NOORHAYATI MANSOR, DBA

PROFESOR

Jabatan: Perakaunan

Status: Aktif

  • nhayatimansor
  • 09-6688276

Jawatan Pentadbiran di FPP

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

accounting