Profil Staf FPP

NOOR AINA AMIRAH MOHD NOOR, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Sains Pengurusan

Status: Aktif

  • ainaamirah
  • 09-6688275

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Timbalan Dekan

Penyelidikan Dan Pembangunan

Kepakaran | Pengkhususan

management