Profil Staf FPP

NIK MOHD NORFADZILAH NIK MOHD RASHID, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Jabatan: Perakaunan

Status: Aktif

  • nikmfadzilah
  • 09-6688291

Jawatan Pentadbiran di FPP

Timbalan Dekan

PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN

Kepakaran | Pengkhususan

forensic accounting