Profil Staf FPP

NIK MOHD NORFADZILAH NIK MOHD RASHID, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Perakaunan

Status: Aktif

  • nikmfadzilah
  • 09-6688291

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

forensic accounting