Profil Staf FPP

NIK HAZIMI MOHAMMED FOZIAH, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

  • nikhazimi
  • 09-6688237

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

financial mathematics, Islamic Wealth Management