Profil Staf FPP

NAHIDAH MUSTAFA

PENSYARAH UNIVERSITI KUP

Jabatan: Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

  • mnahidah
  • 09-6688269

Jawatan Pentadbiran di FPP

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

kemaskini