Profil Staf FPP

MUTIA SOBIHAH ABDUL HALIM, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Jabatan: Sains Pengurusan

Status: Cuti Sabatikal

  • mutiasobihah
  • -

Jawatan Pentadbiran di FPP

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

kemaskini