Profil Staf FPP

MUTIA SOBIHAH ABDUL HALIM, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Sains Pengurusan

Status: Cuti Sabatikal

  • mutiasobihah
  • 09-6688278

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

management