Profil Staf FPP

MUHAMMAD HAFIZ A. BAKAR

PENOLONG PEGAWAI TADBIR (N29)

Pusat Pengajian : Pentadbiran FESP

Status: Aktif

  • mhafizbakar
  • 09-6688263

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Penolong Pegawai Tadbir

Pentadbiran FPP

Kepakaran | Pengkhususan