Profil Staf FPP

MOHD SHUKRI JUSOH, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Jabatan: Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

  • mshukrijusoh
  • 09-6688256

Jawatan Pentadbiran di FPP

Timbalan Dekan

HAL EHWAL PELAJAR

Kepakaran | Pengkhususan

islamic finance