Profil Staf FPP

MOHD HAFIZ HARUN

PENSYARAH UNIVERSITI

Jabatan: Perakaunan

Status: Aktif

  • mhafizharun
  • -

Jawatan Pentadbiran di FPP

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

accounting