Profil Staf FPP

MOHD HAFIZ HARUN

PENSYARAH UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Perakaunan

Status: Aktif

  • mhafizharun
  • 09-6688249

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

accounting