Profil Staf FPP

MOHAMAD ZULKIFLI BIN ABDUL RAHIM, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Sains Pengurusan

Status: Aktif

  • zulrahim
  • 09-6688219

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Ketua Pusat Pengajian

Pusat Pengajian Sains Pengurusan

Kepakaran | Pengkhususan

management