Profil Staf FPP

MD. FARUK ABDULLAH, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

  • farukabdullah
  • 09-6688270

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

islamic finance