Profil Staf FPP

MD. FARUK ABDULLAH, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Jabatan: Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

  • farukabdullah
  • 09-6688270

Jawatan Pentadbiran di FPP

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

islamic finance