Profil Staf FPP

MARIANA JUSOP

PENSYARAH UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Perakaunan

Status: Aktif

  • marianajusop
  • 09-6688241

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

Accounting Information System (Including IT and Accounting)