Profil Staf FPP

KAMARU SALAM YUSOF, PhD

PENSYARAH UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

  • kamarusalam

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

islamic finance