Profil Staf FPP

FAUZILAH SALLEH, PhD

PROFESOR MADYA

Jabatan: Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

  • fauzilah
  • 09-6688321

Jawatan Pentadbiran di FPP

Timbalan Dekan

AKADEMIK DAN SISWAZAH

Kepakaran | Pengkhususan

entrepreneurship, insurance, risk management