Profil Staf FPP

FAKHRUL ANWAR ZAINOL, DBA

PROFESOR MADYA

Pusat Pengajian : Sains Pengurusan

Status: Aktif

  • fakhrulanwar
  • 09-6688287

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Timbalan Pengarah

Pusat Pengurusan Penjanaan Pendapatan, Pelaburan & Jaringan Industri

Kepakaran | Pengkhususan

entrepreneurship