Profil Staf FPP

FADZILAH AKMAL ALI

PENSYARAH UNIVERSITI

Jabatan: Perakaunan

Status: Aktif

  • fadzilahakmal
  • 09-6688303

Jawatan Pentadbiran di FPP

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

kemaskini