Profil Staf FPP

FADZILAH AKMAL ALI

PENSYARAH UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Sains Pengurusan

Status: Aktif

  • fadzilahakmal
  • 09-6688303

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

marketing