Profil Staf FPP

AHMAD HUSNI HAMZAH, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

  • ahmadhusni
  • 09-6688289

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Ketua Pusat Pengajian

Pusat Pengajian Kewangan Dan Perbankan

Kepakaran | Pengkhususan

corporate finance, corporate governance