Profil Staf FPP

AHMAD AZRIN ADNAN, PhD

PROFESOR MADYA

Jabatan: Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

  • ahmazrin
  • 09-6688251

Jawatan Pentadbiran di FPP

Pengarah

Pejabat Wakaf & Endowmen

Kepakaran | Pengkhususan

islamic finance