Profil Staf FPP

AHMAD AZRIN ADNAN, PhD

PROFESOR MADYA

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

  • ahmazrin
  • 09-6688251

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Dekan

Fakulti Perniagaan dan Pengurusan

Kepakaran | Pengkhususan

islamic consumer behaviour, islamic finance