Profil Staf FPP

ABDUL MALEK A TAMBI, PhD

PROFESOR

Pusat Pengajian : Sains Pengurusan

Status: Aktif

  • malekahmad
  • 09-6688226

Jawatan Pentadbiran di FPP @ PTj

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

Total Quality Management