Profil Staf FPP

ZUNAIDAH SULONG, DBA

PROFESOR MADYA

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

Jawatan Pentadbiran di FPP

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

finance