Profil Staf FPP

WAN MOHD NAZRI WAN DAUD, PhD

PENSYARAH KANAN UNIVERSITI

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

Jawatan Pentadbiran di FPP

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

corporate finance, personal finance, risk management