Profil Staf FPP

PUSPA LIZA GHAZALI, PhD

PROFESOR MADYA

Pusat Pengajian : Kewangan dan Perbankan

Status: Aktif

Jawatan Pentadbiran di FPP

Tiada

Kepakaran | Pengkhususan

financial mathematics, insurance